EasyRP taisyklės

EasyRP sąvokos, taisyklės, kurias privalu žinoti kiekvienam žaidžiančiam...

Pagrindinės taisyklės:

 1. Toksiškas elgesys tiek serveryje, tiek Discord platformoje nėra tinkamas.
 2. Bet koks pirkimas (-ai)/pardavimas (-ai) ir/ar jų manipuliavimas (-ai)  ne EasyRP valiuta yra griežtai draudžiami.
 3. Kalbėjimas, rašinėjimas apie betkokį kitą serverį yra draudžiamas.
Sąvokų paaiškinimai:
 • Power gaming (PG) - nelogiški ir/arba sėkmingi veiksmai prieš kitą žaidėją nesuteikiant kitam žaidėjo veikėjui laisvės veikti pagal savo istoriją. Taip pat ši sąvoka gali būti taikoma, kai žaidėją yra bandoma priversti arba yra priverčiamas daryti tam tikrą RP situaciją kai iš žaidėjo šnekėsenos galima spręsti, kad jis to nenori daryti.
 • Bug/exploit/lengvinančios programos - atradus klaidą bei nepranešus apie ją, draudžiama ta klaida naudotis. Palengvinančių programų naudojimas siekiant įgauti didesnę perspektyvą prieš kitus žaidėjus taip pat yra draudžiama. Šių dalykų nesilaikymas gali užtraukti blokavimą iš serverio visam laikui.
 • Combat log off - atsijungimas nuo serverio norint išvengti RP situacijos.
 • OOC (out of character) - informacija, kuri nėra susijusi su RP veikėjo (-ų) informacija.
 • VDM (virtual death matching) - žaidėjo/žaidėjų specialus trankymas automobiliu be jokios RP situacijos.
 • Deathmatching (DM) - pastovus žaidėjų žudymas.
 • NCZ (no crime zone) - vieta, kurioje draudžiamas bet koks nelegalių veiksmų atlikinėjimas (grobimas, plėšimas ir t.t.)
 • Fear RP - savo arba kito asmens gyvybės nevertinimas.
 • Cop bait - specialus pareigūnų provokavimas norint, kad būtumėte gaudydami, pareigūnų viliojimas į tam tikrą vietą, kurioje jie bus pagrobti/sušaudomi bei kt.
 • New Life Rule (NLR) - eiga ir veiksmai iki tos vietos, kur buvote sužalotas iki sąmonės netekimo, vykimas į tą pačią vietą, kur netekote sąmonės (jeigu ten vis dar tęsiasi RP situacija).
 • Metagaming (MG) - informacijos sužinojimas ne savo veikėjo pagalba.
 • Loot boxing - žaidėjo apieškojimas ir/arba daiktų atėmimas neturint rimtos priežasties.
 • Not Valuing Life (NVL)/Fear RP - nerealistiškas gyvybės vertinimas, kai, pvz. yra grasinama ginklu.
Gaujų taisyklės:
 1. Draudžiama užsiimti kriminaline veikla miesto teritorijoje. [būtinas prižiūrėtojo leidimas]. 
 2. Draudžiama apiplėšinėti asmenis neužsiimančius nelegalia veikla, išimtis taikomos jei Jūsų kuriamai RP situacijai pavojų gali kelti asmens turimi ginklai / komunikacijos priemonės.
 3. Draudžiama turėti įkaitą kuris yra Jums pažįstamas, taip pat draudžiama įkaitams mokėti pinigus už parduotuvių / banko plėšimus ar kitą nelegalią veiklą.
 4. Maksimali išpirkos suma - 15k. Aukščiau užimantiems pareigas žmonėms maksimali išpirka gali siekti, net 50k. Negrobti aukštesnes pareigas užimančio žmogaus, be jokios priežasties nes jis vertingesnis už paprasta civili. Nereikia visada prašyti maksimalios išpirkos, sekite RP situacija.
 5. Draudžiama vienytis su civiliais, jei pamatote civilius sukiojančius apie aktyvų susišaudymą, įspėjate juos įspėjamuoju šūviu, jiems nepasitraukus juos galite eliminuoti. Gaujai su civiliais bendradarbiauti leidžiama tik lokacijose informacijos perdavimui, tačiau civiliai privalo nebūti aiškiai matomi.EasyRP